(in opdracht van Ken:Merk)

Nieuw logo?

Een nieuw logo en dan? Hoe ga je verder, wat kost zo’n nieuwe huisstijl en hoe organiseer je dit intern? Vragen die Greenpeace Nederland had bij de invoering van een nieuwe huisstijl. Belangrijk hierbij is om te kijken naar het doel en aanleiding van zo’n nieuwe huisstijl, die is er namelijk altijd. In het geval van Greenpeace was het dat de zichtbaarheid. De campagnes waren succesvol, maar het was niet duidelijk genoeg dat deze campagnes van Greenpeace waren.

Herkenbaar en consequent

Dit kwam vooral doordat er geen duidelijke en herkenbare identiteit
was, bekijk de afbeelding hiernaast maar! oude situatie greenpeaceDe ontwikkeling van deze visuele identiteit werd dus vooral gedaan op basis van herkenbaarheid en consequente toepassing. Een hele klus in een organisatie die om communicatie draait en waarbij ongeveer de helft van alle medewerkers direct of indirect middelen maken of laten maken. De implementatie van de huisstijl begon met het uitwerken van het logo en het vastleggen van de uitgangspunten. Omdat er een flink aantal bureaus voor Greenpeace werken was één van de eerste uitingen een digitaal handboek met mogelijkheden voor het downloaden van logo’s, kleurprofielen etc. Deze is gemaakt door de eigen organisatie en online beschikbaar gesteld. Daarna zijn de meer standaard toepassingen zoals stationery opgepakt en zijn er standaarden gemaakt voor brochures, folders, advertenties e.d. Hierbij is vooral gekeken naar de functies die deze middelen kunnen hebben: informerend, wervend of daar tussenin. Die functie bepaalt namelijk het ontwerp: meer of minder beeld, groter of kleiner logo, meer of minder kleuren etc. Het resultaat spreekt voor zich:

Online toolkit

En omdat de acties van Greenpeace zich meer en meer online afspelen is veel aandacht besteed aan de vertaling naar allerlei online toepassingen en is er een speciale interactieve toolkit ontwikkeld op basis van de indeling informerend – wervend. Op basis van die indeling krijgt de gebruiker specifieke informatie over de toepassing van logo, kleuren, typografie, grafische elementen en beeld in de webtoepassing die gemaakt gaat worden.

Resultaat: meer donateurs!

Wat in eerste instantie als ‘beperkend’ werd ervaren door bureaus en medewerkers (door gebrek een richtlijnen kon in het verleden bijna alles) bleek prettig te werken en de herkenbaarheid werpt inmiddels zijn vruchten af: na een aantal jaren van dalende donateursaantallen is de stijging weer ingezet.