Rijkshuisstijl, maar hoe?

Als onderdeel van het ministerie van OCW was ook het Nationaal Archief ‘verplicht’ de nieuwe rijkshuisstijl in te voeren. Maar hoe doe je dat in een organisatie die (anders dan andere overheidsinstellingen) vooral een belangrijke publieksfunctie heeft? Bovendien werkt het Nationaal Archief voor haar uitingen voornamelijk samen met andere organisaties zoals uitgeverijen, musea en andere archieven; regionaal, nationaal en internationaal.

Plan van aanpak

Ik ben begonnen met het opstellen van een goed plan van aanpak, gebaseerd op interviews en inventarisaties. Ik sprak met vertegenwoordigers van allerlei afdelingen binnen het Nationaal Archief en van het ministerie. Dit plan is de basis geweest voor het nemen van beslissingen, maar ook voor de inzet van mensen, budgetten en planning.

En dan…

volgt de implementatie, het ontwikkelen van een eigen stijl voor de communicatiemiddelen binnen de rijkshuisstijl en de productie van de middelen.

Voor sommige middelen is dat eenvoudig, zoals briefpapier en visitekaartjes, ik heb daarbij een sturende rol en fungeer als ‘gids’ in de wereld van de rijkshuisstijl. Daarnaast begeleidde ik de opzet, bouw en implementatie van een nieuw systeem voor kantoorautomatisering (Word en PowerPoint).